Saying “or” in Thai using “rĕu”


หรือ (rĕu) simply means “or”.

หรือ (rĕu) has a rising tone but it is sometimes pronounced as รึ (réu) with a short high tone.

Contents
 1. Structure
 2. Examples
 3. Omitting หรือ (rĕu)
  1. Structure
  2. Examples
 4. Further resources

Structure

⭐️ …หรือ (rĕu)…

Examples

 • เอาหรือไม่เอา ao rĕu mâi ao ➜ Do you want it or not?
 • นี่หรือนั่น nêe rĕu nân ➜ This one or that one?
 • ใครไม่อยู่บ้าน พ่อหรือแม่ krai mâi yòo bâan pôr rĕu mâe ➜ Who is not at home? Dad or mom?
 • คุณอยากกินน้ำหรือโค้ก kun yàak gin náam rĕu kóhk ➜ Do you want to drink water or coke?
 • ปรกตินั่งแท็คซี่หรือเดินไปทำงาน bpròk-gà-dtì nâng táek sêe rĕu dern bpai tam ngaan ➜ Normally, do you take a taxi or walk to go to work?
 • ใครจะชนะหรือแพ้ มาดูกัน krai jà chá-ná rĕu páe maa doo gan ➜ Who will win or lose? Come, let's see.
 • คุณชอบหมาหรือแมวมากกว่า kun chôp măa rĕu maew mâak gwàa ➜ Do you like dogs or cats more?
 • นั่นผู้ชายหรือผู้หญิง nân pôo chaai rĕu pôo yĭng ➜ That's a man or woman?
 • สนิทกับพี่หรือน้องมากกว่า sà-nìt gàp pêe rĕu nóng mâak gwàa ➜ Are you closer to your older or younger sibling?
 • อยากเป็นลูกน้องหรือเจ้านาย yàak bpen lôok nóng rĕu jâo naai ➜ Do you want to be a subordinate or boss?

Omitting หรือ (rĕu)

Structure

Sometimes the word หรือ (rĕu) can be hidden. So instead of “like or not like”, you can say “like, not like”.

Look at the examples below to understand more. Keep in mind that you can put the word หรือ (rĕu) if you want.

Examples

 • สวยไม่สวยไม่สำคัญ sŭuay mâi sŭuay mâi săm-kan 👉 you can also say "sŭuay rĕu mâi sŭuay mâi săm-kan" ➜ Beautiful or not, it's not important.
 • ชอบไม่ชอบบอกได้ chôp mâi chôp bòk dâai ➜ Like it or not, you can tell me.
 • อยากรู้ว่าอร่อยไม่อร่อย yàak róo wâa à-ròi mâi à-ròi ➜ I want to know if it's delicious or not.
 • ไปไม่ไปไม่มีใครรู้ bpai mâi bpai mâi mee krai róo ➜ Whether you go or not, no one knows.
 • สำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้แต่รู้ว่าต้องทำ săm-rèt mâi săm-rèt mâi róo dtàe róo wâa dtông tam ➜ I don't know if it will be successful or not, but I know I have to do it.
 • แพงไม่แพงเช็คก่อนดีกว่า paeng mâi paeng chék gòn dee gwàa ➜ Expensive or not, better to check.

Further resources