Saying “to help” in Thai with “chûuay”


ช่วย (chûuay) simply means “to help”.

The pattern is similar to English where you place the recipient of the help right after the word “to help” ช่วย (chûuay).

Contents
  1. Structure
  2. Examples

Structure

⭐️ ช่วย (chûuay) + someone + information

Examples

  • ช่วยแม่ chûuay mâe ➜ Help mom.
  • ช่วยเพื่อนร่วมงาน chûuay pêuuan rûuam ngaan ➜ Help colleagues.
  • ช่วยนักเรียน chûuay nák riian ➜ Help students.
  • ฉันช่วยแม่ทำงานบ้าน chăn chûuay mâe tam ngaan bâan ➜ I help my mom do housework.
  • ฉันช่วยหมาบนถนน chăn chûuay măa bon tà-nŏn ➜ I help dogs on the street.
  • ฉันช่วยแฟนรีสตาร์ทคอม chăn chûuay faen ree sà-dtàat kom ➜ I help my boyfriend restart the computer.
  • พ่อช่วยน้องสาวซ่อมมือถือ pôr chûuay nóng săao sôm meu tĕu ➜ Dad helps my younger sister fix her cellphone.
  • ลุงช่วยแม่ดูแลน้องชาย lung chûuay mâe doo lae nóng chaai ➜ Uncle helps my mom take care of my younger brother.